طراحی سایت

نام و نام خانوادگی: جهانگیر عبدی

مدرک تحصیلی : دکترا

 رشته تحصیلی :انگل شناسی پزشکی

رتبه دانشگاهی: دانشیار

پست الکترونیک:abdi-j@medilam.ac.ir  

تلفن تماس:08432227109

ساعات هفته ملاقات با دانشجو: همه روزه
ساعات هفته ملاقات با اساتید: همه روزه
رزومه

 

 

جستجو