اعضاء شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  اعضاء حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر جاسم محمدی ریاست دانشگاه
2 دکتر جهانگیر عبدی معاون آموزشی
3 دکتر عباس ملکی معاون تحقیقات و فناوری
4  دکتر محمد مرادی  معاون درمان
5 دکتر فتح اله محمدیان معاون دانشجویی و فرهنگی
6 دکتر ملوک جعفرپور مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
7 دکتر معصومه شوهانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
8 دکتر بهاره غیاثی رئیس دانشکده پزشکی
9 دکتر محمدرضا سلطانی رئیس دانشکده دندانپزشکی
10 دکتر صیاد بسطامی نژاد رئیس دانشکده پیراپزشکی
11  دکتر اشرف دیرکلوند  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
12  دکتر امین میرزایی  رئیس دانشکده بهداشت
13  دکتر زهرا خلیقی  رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی
14  دکتر هدایت حیدرزاده  رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)
15   دکتر حشمت اله نورمرادی مدیر امور هیت علمی
16 آقای علیرضا خشوع دبیر ستاد شاهد و ایثارگر
اعضای حقیقی
17 اسکندرغلامی پریزاد عضو هیت علمی
     
     
     

 

 

 

 

جستجو