نام :                      ملوک

نام خانوادگی :        جعفرپور

مدرک تحصیلی :      دکترای تخصصی(PhD)

رشته تحصيلي :      بهداشت باروری

رتبه دانشگاهی :     استادیار

 ایمیل:                 jaafarpour-m@medilam.ac.ir

  تلفن تماس:          08432227109

ساعات هفته ملاقات با دانشجو: همه روزه
ساعات هفته ملاقات با اساتید: همه روزه

 

جستجو