طراحی سایت
اطلاعیه پذیرفته شدگان فوریت پزشکی

 

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی نیمه متمرکز سال 96 در رشته فوریت های پزشکی

 با آرزوي توفيق براي پذيرفته شدگان نيمه متركز مقطع كارداني فوريت هاي پزشكي ، به اطلاع این عزیزان می رساند جهت ثبت نام و تحویل مدارک لازم است روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 با به همراه داشتن اصل مدارک مورد نیاز به نشانی: ایلام- انتهای بلوار پژوهش- مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان معاونت آموزشی طبقه دوم- اداره امور آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان:


1.    6 قطعه عكس 4 *3 (مشمولين 12 قطعه) پشت نويسي شده


2.    اصل شناسنامه و كارت ملي و تصوير تمام صفحات آن


3.    اصل مدرك ديپلم يا گواهي تاييد شده متوسطه و تصوير آن


4.    اصل يا گواهي تاييد شده دوره پيش دانشگاهي و تصوير آن


5.    اصل تاييديه يا ارزش تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي


6.    گواهي تحصيلي يا ريز نمرات سال ماقبل ديپلم و 2 سال ماقبل ديپلم كه در آن بخش و شهرستان محل تحصيل مشخص باشد بانضمام تصوير آن


7.    مدرك نظام وظيفه


8.    مدرك مقطع كارداني ، كارشناسي و ..... براي پذيرفته شدگاني كه مجدداً در كنكور سراسري پذيرفته شده اند .


9.    مدرك انصراف از تحصيل براي پذيرفته شدگاني كه دانشجوي موسسات آموزش عالي مي باشند.


10.    پايان طــرح نيروي انســـاني براي پذيرفته شدگاني كه داري مدرك دانشگاهي در علــوم پزشكي مي باشند.


11.    ارائه حكم مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق ساليانه حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي براي پذيرفته شدگان شاغل رسمي و پيماني


  

جهت دریافت اخبار و اطلاعیه های آموزشی به کانال تلگرام مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه کنید.

med

کانال اطلاع رسانی آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام


اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نیمه دوم سال تحصیلی 1396
 قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان نیمه دوم  سال تحصیلی  1396در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، به اطلاع می رساند داوطلبان پس از دریافت کدرهگیری از سامانه ثبت نام انلاین(در مهرماه سال جاری)، با به همراه داشتن اصل مدارک مورد نیاز (بند2) طبق جدول زمانبندی  زیر جهت تحویل اصل مدارک به دانشگاه مراجعه نمایند.

بند 1- جدول زمان بندی تحویل مدارک

 ردیف  رشته  مقطع تاریخ تحویل مدارک
 1 پزشکی (روزانه - ظرفیت مازاد) دکتری عمومی 1396/11/14
 2  پرستاری (روزانه - ظرفیت مازاد) کارشناسی پیوسته 1396/11/14
 3  اتاق عمل( روزانه)  کارشناسی پیوسته 1396/11/14
 4  مامایی(روزانه)  کارشناسی ناپیوسته
1396/11/15
 5  مهندسی بهداشت حرفه ای،بهداشت عمومی  کارشناسی ناپیوسته
1396/11/15
 6  هوشبری
  کارشناسی ناپیوسته 1396/11/15
 7  علوم آزمایشگاهی   کارشناسی ناپیوسته 1396/11/15

بند 2- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری(مقطع کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای):

1.    6 قطعه عكس 4 *3 (مشمولين 12 قطعه) پشت نويسي شده
2.    اصل شناسنامه و كارت ملي و تصوير تمام صفحات آن
3.    اصل مدرك ديپلم يا گواهي تاييد شده متوسطه و تصوير آن
4.    اصل يا گواهي تاييد شده دوره پيش دانشگاهي و تصوير آن
5.    اصل تاييديه يا ارزش تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي
6.    گواهي تحصيلي يا ريز نمرات سال ماقبل ديپلم و 2 سال ماقبل ديپلم كه در آن بخش و شهرستان محل تحصيل مشخص باشد بانضمام تصوير آن
7.    مدرك نظام وظيفه
8.    مدرك مقطع كارداني ، كارشناسي و ..... براي پذيرفته شدگاني كه مجدداً در كنكور سراسري پذيرفته شده اند .
9.    مدرك انصراف از تحصيل براي پذيرفته شدگاني كه دانشجوي موسسات آموزش عالي مي باشند.
10.    پايان طــرح نيروي انســـاني براي پذيرفته شدگاني كه داري مدرك دانشگاهي در علــوم پزشكي مي باشند.

11.    ارائه حكم مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق ساليانه حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي براي پذيرفته شدگان شاغل رسمي و پيماني

 

قابل توجه پذيرفته شدگان دوره پردیس:

دانشجویان پردیس لازم است قبل از تحویل مدارک نسبت به پرداخت شهریه ثابت از طریق سامانه آموزشی (پرداخت آنلاین از تاریخ 96/11/08فعال می گردد) یا از طریق واریز مبلغ شهریه ثابت به شماره حساب 5121189242  بانک ملت  اقدام نمایند و فیش واریزی را همراه دیگر مدارک به واحد پذیرش و ثبت نام تحویل نمایند. پرداخت شهریه متغییر تا قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم الزامی میباشد.

جهت پرداخت انلاین شهریه به لینک زیر مراجعه نمایید.کد کاربری شماره دانشجو و کلمه عبور شماره شناسنامه میباشد.

سامانه امور آموزش( انتخاب واحد، پرداخت آنلاین)

*لازم به ذکر است از دانشجویان پردیس درصورت عدم پرداخت شهریه ثابت پذیرش به عمل نخواهد آمد.*

دانشجویان پردیس خودگران علاوه بر مدارک بالا ، ملزم به ارائه تعهد محضري به دانشگاه محل تحصيل جهت عدم انصراف از تحصيل خواهد بود. در صورت انصراف از تحصيل طبق مصوبه هيئت امناء داشنگاه موظف به پرداخت جريمه خواهد بود.

جدول شهریه های دوره ظرفیت مازاد :

 ردیف  مقطع  شهریه ثابت
 شهریه متغییر
 1  دکترای حرفه ای
 19،360،000 نوزده میلیون و سیصدو شصت هزار ریال

 واحد تئوری3،388،000 سه میلیون و سیصد وهشتاد و هشت هزار ریال

واحد عملی5،324،000 پنج میلیون و سیصدوبیست و چهار هزار ریال

 2  کارشناسی پیوسته  10،890،000 ده میلیون و هشتصدونود هزار ریال واحد تئوری1،905،750 یک میلیون و نهصدو پنج هزار و هفتصد پنجاه ریال

واحد عملی2،994،750 دومیلیون و نهصدونود و چهار هزار و هفصد و پنجاه ریال

 

بند 3- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان  مقطع کارشناسی ناپیوسته:

1-عكس 4 × 3 پشت نويسي شده 12 قطعه
2- اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه (2 سري)
3- اصل و كپي كارت ملي (پشت و رو 2 سري)
4- اصل و كپي دانشنامه ، ريز نمرات يا مدركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل در مقطع قبل باشد.
5- اصل و كپي مدركي مبني بر چگونگي وضعيت نظام وظيفه (كارت پايان خدمت ، كارت معافيت ، ....) .
6- اصل و كپي حكم استخدامي رسمي يا پيماني (براي پذيرفته شدگان كارمند).
7- موافقت نامه بدون قيد و شرط از بالاترين مقام مسئول اداري جهت ادامه تحصيل براي كليه كارمندان اعم از شاغلين رسمي و پيماني وزارت بهداشت و يا ساير موسسات بدون در نظر گرفتن سهميه قبولي آنان.
8- مدرك نشان دهنده استفاده از سهميه رزمندگان
9- گــواهي پايان طـرح ، معافيت و يا ترخيص از طرح جهت افرادي كه در حال گذراندن طــرح نيروي انساني مي باشند.
10- ارائه حكم مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق ساليانه حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي براي پذيرفته شدگان شاغل رسمي و پيماني
 

  

جهت دریافت اخبار و اطلاعیه های آموزشی به کانال تلگرام مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه کنید.

med

کانال اطلاع رسانی آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام دستیاری

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار سال تحصیلی 97-96
ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای شما ، به اطلاع می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار این دانشگاه به صورت مراجعه حضوری ( جهت تحویل اصل مدارک ) بر اساس راهنمای ثبت نام صورت میگیرد.
1- ثبت نام حضوری روز سه شنبه 26/10/96 لغایت شنبه 30/10/96 مطابق با مفاد این راهنما  در محل واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه به نشانی:ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش – معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام– طبقه دوم -امور تحصیلات تکمیلی انجام می شود.
2-با توجه به تاکید وزارت خانه ،شروع دوره دستیاران منوط به ارائه تعهد محضری می باشد.
تذکر مهم : عدم  ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم  شروع به آموزش در زمان اعلام شده و یا انصراف پس از شروع آموزش به منزله انصراف قطعی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
1- 12 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده
2-اصل و یک سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ، کارت ملی،  (کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برادران) .
3- اصل وکپی پروانه دائم پزشکی
4-اصل و کپی پایان طرح و یا  معافیت از طرح نیروی انسانی.
5- گواهی عدم بدهی به صندوق رفاه دانشجویان
6- ارائه اصل مدرک استفاده کنندگان از سهمیه های رزمندگان و ایثارگران و مناطق محروم
7-نامه تایید سند تعهد محضری از دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی ایلام( با توجه به سهمیه پذیرش )
8-نامه موافقت بدون قید و شرط درخصوص ثبت نام و ادامه تحصیل از بالاترین مقام مسئول اجرایی سازمان برای مستخدمین رسمی و پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی ، وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادها (ارائه حکم ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق برای شاغلین به خدمت با تاریخ از ابتدای شروع دوره الزامی است.)
9-گواهی موقت پایان تحصیلات مقطع پزشکی عمومی یا دانشنامه .
10- اصل و کپی کارت نظام پزشکی
11-کارنامه قبولی درآزمون با ذکر نمره و رتبه.
12-ارائه گواهی فراغت از تحصیل تا 31/6/96برای  دانشجویان سال آخر یاافرادی که در حال گذراندن طرح نیروی انسانی میباشند
راهنمای سپردن تعهد محضری پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی چهل و چهارم سال 1396
** دستیاران محترم لازم است درخصوص تعهدات محضری با دفتر حقوقی دانشگاه هماهنگ نمایند.
آدرس دفتر حقوقی دانشگاه: ایلام میدان شهید کشوری بلوار آزادی ستاد مرکزی دانشگاه
شماره تماس: 3364522-0843

از کلیه پذیرفته شدگان بنا به نوع سهمیه  پذیرش تعهد محضری اخذ خواهد شد

فرم های ثبت نام:

1-فرم تعهد دستیاران سهمیه آزاد 
2-فرم وثیقه ملکی  از دستیاران آزادکه ضامن ندارند
3-فرم تعهد ماموریت آموزشی


مدارک لازم جهت سپردن تعهد
الف : اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه متعهد
ب : اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه ضامنین ( 2 نفر)
ج : کپی برابر اصل آخرین حکم کارگزینی 2 نفر ضامن که باید کارمند رسمی قطعی شاغل باشند.
تبصره 1 : وضعیت استخدامی ضامنین می بایست رسمی قطعی باشد. لذا ضمانت کارمندان قراردادی پیمانی و ... قابل قبول نمی باشد.
تبصره 2 : ضامنین می بایست شاغل باشند (ضمانت بازنشستگان محترم مورد پذیرش نیست )
تبصره 3 : ضامنین می بایست کارمند دولت باشند لذا ضمانت کارکنان شرکت ها و موسسات حقوقی و...  مورد پذیرش نمی باشد.
تبصره 4: صرفا حکم کارگزینی مورد پذیرش بوده و ارائه فیش حقوقی امکانپذیر نیست .
تذکر: شرایط اخذ تعهد وشرایط ضامنین توسط وزارتخانه ابلاغ گردید و امکان تغییر شرایط توسط دانشگاه وجود ندارد.
*افرادی که برای ادامه تحصیل از ماموریت آموزشی استفاده می نمایند باید سند تعهد محضری را به دانشگاه محل استخدام خود بسپارند وکپی برابر اصل سند را به همراه تصویر حکم ما موریت آموزشی و نامه معرفی از دانشگاه محل خدمت ارائه نمایند.
*پذیرفته شدگان سهمیه مازاد یا مستخدمین نیروهای مسلح ملزم به سپردن تعهد محضری به محل استخدام خود می باشند. افراد مذکور
می بایست تصویر برابر اصل سند و نامه معرفی از محل استخدام را ارائه نمایند
*دستیاران سهمیه مازاد استعداد  درخشان ورزمندگان وایثار گران می بایست تعهد محضری آزاد  بسپارند.

 

 

-->
اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت سال ۱۳۹۶

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان  در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، به اطلاع می رساند زمان ثبت نام از تاریخ سه شنبه 96/08/09لغایت چهارشنبه  96/08/10  می باشد.قابل ذکر است طبق تقویم کاری روزهای پنج شنبه دانشگاه تعطیل بوده،لذا از مراجعه در این روز خودداری فرمائید.

 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
1- عكس 4 × 3 پشت نويسي شده 8 قطعه
2- اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه (2سري) 
3- اصل و كپي كارت ملي ( 2 سري)
4- اصل و كپي دانشنامه ، ريز نمرات يا مدركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل در مقطع قبل باشد ( درصورتی که مقطع قبلی کارشناسی پیوسته باشد) و دو مقطع قبلی( درصورتی که مقطع قبلی کارشناسی ناپیوسته باشد).
5- اصل و كپي مدركي مبني بر چگونگي وضعيت نظام وظيفه (كارت پايان خدمت ، كارت معافيت ، ....) .
6- اصل و كپي حكم استخدامي رسمي يا پيماني (براي پذيرفته شدگان كارمند).
7- موافقت نامه بدون قيد و شرط از بالاترين مقام مسئول اداري جهت ادامه تحصيل براي كليه كارمندان اعم از شاغلين رسمي و پيماني وزارت بهداشت و يا ساير موسسات بدون در نظر گرفتن سهميه قبولي آنان.
8- مدرك نشان دهنده استفاده از سهميه رزمندگان، سهمیه استعداد درخشان، .........
9- گــواهي پايان طـرح ، معافيت و يا ترخيص از طرح جهت افرادي كه در حال گذراندن طــرح نيروي انساني مي باشند.
10- ارائه حكم مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق ساليانه حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي براي پذيرفته شدگان شاغل رسمي و پيماني

جدول شهریه  مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۶

 ردیف  مقطع  شهریه ثابت  تئوری   عملی  پایان نامه
1 کارشناسی ارشد 15,477,000 2,708,475 4,256,175 6,316,200

* پرداخت شهریه ثابت در زمان ثبت نام الزامی است.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام هسته تحقیق و نظردهی:
1. 4 قطعه عکس 4*3
2. کپی تمام صفحات شناسنامه
3. کپی کارت ملی
4. تکمیل فرم ثبت نام


جهت دریافت اخبار و اطلاعیه های آموزشی به کانال تلگرام مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه کنید.

med

کانال اطلاع رسانی آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایلاممدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
واحد پذیرش و ثبت ناماطلاعیه ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

بسمه تعالی
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال 96

ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان به اطلاع می رساند ثبت نام در این دانشگاه  صرفا بصورت آنلاین(اینترنتی ) بوده و کلیه پذیرفته شدگان باید از تاریخ دوشنبه ۹۶/۰۷/۰۳  لغایت یکشنبه  ۹۶/۰۷/۰۹  با مراجعه به پرتال دانشگاه علوم پزشکی ایلام  مراحل ثبت نام را طی نمایند. خواهشمند است از مراجعه حضوری جدا خودداری فرمائید.

زمان دریافت اصل مدارک پذیرفته شدگان نیمه دوم ، بهمن ماه سال جاری خواهد بود که زمان دقیق متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام اینترنتی کلیک نمائید.

مدارک مورد نیاز:

1--عكس 4 × 3 پشت نويسي شده 6 قطعه 4*3
2- اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه (1سري)
3- اصل و كپي كارت ملي (پشت و رو 1 سري)
4- اصل و كپي دانشنامه ، ريز نمرات يا مدركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل در مقطع قبل باشد                  
5- اصل و كپي مدركي مبني بر چگونگي وضعيت نظام وظيفه (كارت پايان خدمت ، كارت معافيت ، ....) .
6- اصل و كپي حكم استخدامي رسمي يا پيماني (براي پذيرفته شدگان كارمند).
7- موافقت نامه بدون قيد و شرط از بالاترين مقام مسئول اداري جهت ادامه تحصيل براي كليه كارمندان اعم از شاغلين رسمي و پيماني وزارت بهداشت و يا ساير موسسات بدون در نظر گرفتن سهميه قبولي آنان.
8- مدرك نشان دهنده استفاده از سهميه رزمندگان
9- گــواهي پايان طـرح ، معافيت و يا ترخيص از طرح جهت افرادي كه در حال گذراندن طــرح نيروي انساني مي باشند.
10- ارائه حكم مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق ساليانه حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي براي پذيرفته شدگان شاغل رسمي و پيماني
      


جهت دریافت اخبار و اطلاعیه های آموزشی به کانال تلگرام مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه کنید.

med

کانال اطلاع رسانی آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان سراسری

اطلاعیه ثبت نام

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، به اطلاع می رساند ثبت نام از دانشجویان در این دانشگاه صرفا به صورت اینترنتی بعمل می آید و داوطلبان پس از دریافت کد رهگیری از سیستم ثبت نام آنلاین، با به همراه داشتن اصل مدارک مورد نیاز (بند3) طبق جدول زمانبندی بند (2) جهت تحویل اصل مدارک به دانشگاه مراجعه نمایند

تاریخ تحویل مدارک پذیرفته شدگان نیم سال دوم ،بهمن ماه سال جاری خواهد بود که تاریخ دقیق متعاقبا اعلام می گردد

 

بند 1- جهت ثبت نام انلاین از تاریخ ۹۶/۰۶/۲۶ لغایت ۹۶/۰۶/۳۱ به لینک زیر مراجعه نمایید.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفت


بند 2- جدول زمان بندی تحویل مدارک

ردیف تاریخ دانشکده
1 96-07-01
 • پزشکی کد رشته های 11021-12523
 • دندانپزشکی کد رشته های 11022 -12525
 • پیراپزشکی کد رشته های 11028-11032-11037-11040
2 96-07-02
 • پرستاری و مامایی کدرشته های 11026-11029-11035
 • بهداشت کد رشته های 11024-11025-11030-11031-11034-11038-11039


بند 3- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به شرح زیر می باشد:

 1. 6 قطعه عكس 4 *3 (مشمولين 12 قطعه) پشت نويسي شده
 2. اصل شناسنامه و كارت ملي و تصوير تمام صفحات آن
 3. اصل مدرك ديپلم يا گواهي تاييد شده متوسطه و تصوير آن
 4. اصل يا گواهي تاييد شده دوره پيش دانشگاهي و تصوير آن
 5. اصل تاييديه يا ارزش تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي   ( کد پستی دانشگاه:6939177143)
 6. گواهي تحصيلي يا ريز نمرات سال ماقبل ديپلم و 2 سال ماقبل ديپلم كه در آن بخش و شهرستان محل تحصيل مشخص باشد بانضمام تصوير آن
 7. مدرك نظام وظيفه
 8. مدرك مقطع كارداني ، كارشناسي و ..... براي پذيرفته شدگاني كه مجدداً در كنكور سراسري پذيرفته شده اند .
 9. مدرك انصراف از تحصيل براي پذيرفته شدگاني كه دانشجوي موسسات آموزش عالي مي باشند.
 10. پايان طــرح نيروي انســـاني براي پذيرفته شدگاني كه داري مدرك دانشگاهي در علــوم پزشكي مي باشند.
 11. ارائه حكم مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق ساليانه حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي براي پذيرفته شدگان شاغل رسمي و پيماني

داوطلبان باید مدارک بالا را اسکن نموده و از طریق سامانه ثبت نام آنلاین ارسال نمایند.

قابل توجه پذيرفته شدگان رشته های ظرفیت مازاد:

دانشجویان پردیس خودگران علاوه بر مدارک بالا ، ملزم به ارائه تعهد محضري به دانشگاه محل تحصيل جهت عدم انصراف از تحصيل خواهد بود. در صورت انصراف از تحصيل طبق مصوبه هيئت امناء دانشگاه موظف به پرداخت جريمه خواهد بود.

جدول شهریه دانشجویان دوره ظرفیت مازاد در مقطع کارشناسی
(مبالغ بر حسب ریال می باشند)

ردیف
شهریه ثابت
شهریه واحد تئوری
شهریه واحد عملی
1 10,890,000
1,905,750 2,994,750

  جهت پرسیدن سوالات یا درج نظرات خود اینجا را کلیلک کنید.

.......................................

 

جهت دریافت اخبار و اطلاعیه های آموزشی به کانال تلگرام مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه کنید.


کانل آموزش
کانال اطلاع رسانی آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام

جستجو