اعضاء شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  اعضاء حقوقی
ردیف نام و نام خانوادگی                                         سمت                                                                                                        
1 دکتر محمد کریمیان ریاست دانشگاه
2 دکتر بهزاد بدخش معاون آموزشی
3 دکتر محمدرضا کفاشیان معاون تحقیقات و فناوری
4  دکتر عباس قیصوری  معاون درمان
5 دکتر اسد میرزایی معاون دانشجویی و فرهنگی
6 دکتر مصیب مظفری مدیرامور آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر شورا
7 دکتر معصومه شوهانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
8 دکتر بهاره غیاثی رئیس دانشکده پزشکی
9 دکتر محمدرضا سلطانی رئیس دانشکده دندانپزشکی
10 دکتر سبحان غفوریان رئیس دانشکده پیراپزشکی
11  دکتر اشرف دیرکلوند  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
12  دکتر علی عمارلویی  رئیس دانشکده بهداشت
13  دکتر عسکر صوفی نیا  رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی
14  دکتر جلیل فیضی  رئیس بیمارستان امام خمینی(ره)
15   دکتر جهانگیر عبدی مدیر امور هیت علمی
16 آقای علیرضا خشوع دبیر ستاد شاهد و ایثارگر
اعضای حقیقی
17 اسکندرغلامی پریزاد عضو هیت علمی
     
     
     

 

 

 

 

جستجو