اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 98

بسمه تعالی

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، به اطلاع می رساند زمان ثبت نام از تاریخ یکشنبه 98/06/31      لغایت دو شنبه 98/07/01 می باشد.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
-1عكس 4 × 3 پشت نويسي شده 6 قطعه
-2 اصل و كپي از تمام صفحات شناسنامه
-3 اصل و كپي كارت ملي
-4 اصل و كپي دانشنامه ، ريز نمرات يا مدركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل در مقطع قبل باشد ( درصورتی که مقطع قبلی کارشناسی پیوسته باشد) و دو مقطع قبلی( درصورتی که مقطع قبلی کارشناسی ناپیوسته باشد(
-5
اصل و كپي مدركي مبني بر چگونگي وضعيت نظام وظيفه (كارت پايان خدمت ، كارت معافيت )
-6اصل و كپي حكم استخدامي رسمي يا پيماني (براي پذيرفته شدگان كارمند(
-7
موافقت نامه بدون قيد و شرط از بالاترين مقام مسئول اداري جهت ادامه تحصيل براي كليه كارمندان اعم از شاغلين رسمي و پيماني وزارت بهداشت و يا ساير موسسات بدون در نظر گرفتن سهميه قبولي آنان.
-8
مدرك نشان دهنده استفاده از سهميه رزمندگان، سهمیه استعداد درخشان، .........
-9
گــواهي پايان طـرح ، معافيت و يا ترخيص از طرح جهت افرادي كه در حال گذراندن طــرح نيروي انساني مي باشند.
-10
ارائه حكم مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق ساليانه حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي براي پذيرفته شدگان شاغل رسمي و پيماني

11- ارائه یک نسخه فیش شهریه پرداختی شهریه اللحساب به مبلغ 50 میلیون ریال (پذیرفته شدگان دوره پردیس خودگردان)

 

جدول شهریه مقطع کارشناسی ارشد ورودی 98 (مبالغ به ریال میباشد)

ردیف

مقطع

شهریه ثابت

دروس عمومی ،کمبود  یا جبرانی

دروس پایه،تخصصی،اختیاری

1

کارشناسی ارشد

15,000,000

واحد نظری 1،500،000    واحد عملی 2،000،000

واحد نظری 3،000،000     واحد عملی ،کارآموزی ، سمینار4،500،000      پایان نامه 8،000،000

 

 

 پرداخت شهریه اللحساب (۵۰ میلیون ریال) در زمان ثبت نام الزامی است

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام هسته تحقیق و نظردهی:
1. 2 قطعه عکس 4*3

2. کپی تمام صفحات شناسنامه
3. کپی کارت ملی
4. تکمیل فرم ثبت نام

جستجو