رئیس خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی:   خداداد اشرفي

مدرک و رشته تحصیلی: كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي
پست سازمانی: رئيس گروه خدمات آموزشي

نوع استخدام : رسمي
تلفن تماس: 2227134- 2227152- 2227109

 تعریف:    
گروه خدمات آموزشی شامل واحدهای پذیرش و ثبت نام، امور انتقال دانشجو، دانش آموختگان، صدور تاییدیه تحصیلی و مدارک تحصیلی، ریز نمرات، مشمولین نظام وظیفه، خدمات ماشینی و بایگانی است.
رئیس گروه خدمات آموزشی علاوه بر هماهنگی بین بخشی واحد های خدمات آموزشی وظایف دیگری نیز برعهده دارد که به اجمال در زیر خواهد آمد:
وظایف:
-برگزاری آزمون های کشوری پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دستیاری تخصصی
- تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی و اعلام آن به سازمان سنجش آموزش کشور (از طریق پرتال)
- ایجاد رشته های جدید با هماهنگی دانشکده های تحت پوشش دانشگاه
- برگزاری مصاحبه از پذیرفته شدگان نیمه متمرکز کنکور سراسری (فوریت های پزشکی، سلامت دهان و ....)
- استعلام ها و مکاتبات آموزشی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری
- استخراج اطلاعات آموزشی
- پیگیری برگزاری شورای آموزشی دانشگاه
- انجام کلیه خدمات آموزشی برحسب ضرورت در جهت تکریم ارباب رجوع و سرعت در زمان ارائه خدمات آموزشی
- ارائه مشاوره های آموزشی به دانشجویان و مراجعه کنندگان
- مدیر نرم افزار سیستم آموزشی (سما) و نظارت بر فعالیت های کاربران آن

 


کارشناس امور انتقال

نام و نام خانوادگی:   فریبا مهدی زاده
پست سازمانی:
تاریخ استخدام:
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی 
نوع استخدام :
تلفن تماس: 32227134
محل کار: معاونت آموزشي – پژوهشي – مديريت آموزش

شرح وظایف:
 1.اعلام موافقت با انتقال دائم يا موقت دانشجويان متقاضي در سامانه نقل و انتقال وزارت
2. ارسال كارنامه و ريزنمرات دانشجويان ميهمان به دانشگاه مبدأ
3. درخواست مدارك تحصيلي دانشجويان انتقالي به اين دانشگاه از دانشگاه مبدأ
4. ارسال مدارك تحصيلي دانشجويان انتقالي پس ازتسویه حساب با این دانشگاه
 به دانشگاههاي ديگر
5. وصول پرونده تحصيلي دانشجويان انتقالي و كنترل نواقص آن
6.
اعلام فراغت دانشجويان مشمول وظيفه عمومي به ناجا
7. تحويل كارت دانشجويي دانشجويان فارغ التحصيل و ابطال آن
8. ارسال ریز نمرات و نظریه کمیته انضباطی برای دانشجویان متقاضی انتقال موقت ودائم به دانشگاه مقصد
9. شرکت درثبت نام دانشجویان جدیدالورود وکنترل مدارک نظام وظیفه آنان

کارشناس پذیرش و ثبت نام

نام و نام خانوادگی:  فاطمه شهبازی
پست سازمانی:
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت
نوع استخدام : رسمي
محل کار: معاونت آموزشي – پژوهشي – مديريت آموزش

شرح وظایف واحد پذیرش و ثبت نام
• پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
• کنترل و چک مدارک ثبت نامی دانشجویان و اطلاع نقص پرونده به آنها
• صدور گواهینامه دانش آموختگان بهیاری
• صدور ریز نمرات دانش آموختگان بهیاری
• انجام دستورات مافوق

کارشناس امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:   زینب قنبری
پست سازمانی:
تاریخ استخدام: 1/10/70
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی روانشناسی عمومی
نوع استخدام : رسمی
تلفن تماس: 32235720

شرح وظایف :
1- صدور مجوز مدرك تحصيلي جهت دانش آموختگان
2- صدور دانشنامه جهت دانش آموختگان
3- صدور گواهينامه موقت تحصيلي
4- صدور ريزنمرات دانش آموختگان
5- ارسال ريز نمرات دانش آموختگان مرتبط با رشته تحصيلي
6- ارسال تائيديه تحصيلي جهت استخدام دانش آموختگان
7- گواهي معدل

کارشناس امور فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی:   لیلی نیک سرشت
پست سازمانی: كارشناس آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی بهداشت حرفه ای
نوع استخدام : طرح
محل کار: معاونت آموزشي ، پژوهشي – مديريت آموزش

شرح وظایف:
1. بررسي كارنامه كلي دانشجويان فارق التحصيل از لحاظ (تعداد واحد گذرانده – واحد اخذ شده – تعداد نيمسال مشروطي– معدل كل)
2. اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
3. صدور فرم فراغت از تحصيل از طريق نرم افزار سماء و ارسال آن به پرتال دانش آموختگان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
4. صدور تائيديه موقت تحصيلي جهت گذراندن طرح نيروي انساني
5. بررسي پرونده آموزشي فارغ التحصيلان و وارد كردن اطلاعات و مشخصات آنان به نرم افزار سماء جهت صدور فرم فراغت از تحصيل

اپراتور سیستم رایانه ای

نام و نام خانوادگی:   مریم ولدبگیان
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت
تاریخ استخدام:
 تلفن تماس: 32227134
محل کار: معاونت آموزشي
نوع استخدام : قراردادي

شرح وظایف:
1. ثبت اطلاعات دانشجويان جديدالورود در نرم افزار
2. مسئول برنامه ریزی دروس عمومی
3. تعريف دروس رشته هاي مختلف در نرم افزار
4. پيش انتخاب واحد تحت وب دانشجويان
5. درج اطلاعات برنامه هفتگي دروس و اساتيد در نرم افزار
6. اصلاحيه انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراري در موارد خاص آموزشي با نظر شوراهاي مربوطه
7. اسكن نمودن عكس‌هاي دانشجويان جديدالورود

كارشناس امور فارغ التحصيلان

نام و نام حانوادگي: طاهره الهاکی
رشته تحصيلي: میکروب شناسی
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
نوع استخدام:
1. بررسي كارنامه كلي دانشجويان فارق التحصيل از لحاظ (تعداد واحد گذرانده – واحد اخذ شده – تعداد نيمسال مشروطي– معدل كل)
2. اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
3. صدور فرم فراغت از تحصيل از طريق نرم افزار سماء و ارسال آن به پرتال دانش آموختگان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
4. صدور تائيديه موقت تحصيلي جهت گذراندن طرح نيروي انساني
5. بررسي پرونده آموزشي فارغ التحصيلان و وارد كردن اطلاعات و مشخصات آنان به نرم افزار سماء جهت صدور فرم فراغت از تحصيل

6. استعلام اسامي فارغ التحصيلان از دانشكده ها و معرفي فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاه جهت تقدير در مراسم جشن فارغ التحصيلي
 

كارشناس امور مشمولين

نام و نام حانوادگي:ولي الله كمالوندي
رشته تحصيلي: برنامه ريزي درسي
مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد
نوع استخدام: شبه پيماني
تاريخ استخدام: 91
شرخ وظايف:
1. كارشناس امور مشمولين
                             صدور درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول

                             صدور  لغو  معافیت تحصیلی برای دانشجویان فارغ التحصیل مشمول

2. كارشناس مسئول اساتيد مشاور
3. كارشناس امور حق التدريس

                        دریافت اسناد حق التدریس از دانشکده ها

                       تدوین سند حق التدریس به 2 صورت هیئت علمی و غیر هیئت علمی
 

كارشناس تحصيلات تكميلي

نام و نام حانوادگي:فاطمه خسروزاده

رشته تحصيلي: فیزیوتراپی

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد

نوع استخدام: قراردادی

تاريخ استخدام:
شرخ وظايف:
-
همكاری با خدمات ماشینی
- انجام امور مربوط به ثبت‌نام پذیرفته شدگان مقاطع ارشد و Ph.D دانشگاه

- مطالعه و اجرای كلیه مقررات و دستورالعمل‌های آموزشی مربوط به مقاطع تحصیلات تكمیلی
- بررسی نیمسال‌های آموزشی دانشجویان از نظر رعایت حداقل نمره قبولی، مشروطی و انتخاب واحد و ....
- بررسی اولیه كلیه سوابق آموزشی دانش آموختگان اعم از انتخاب واحد یا كارنامه نیمسال و كارنامه كل و تطابق آن با مقررات آموزشی از نظر طول سنوات تحصیلی، مشروطی و رعایت حداقل نمره دروس
- شناسایی دانشجویان تحصیلات تكمیلی پردیس خودگردان و معرفی جهت پرداخت شهریه تحصیلی
 

جستجو