فارغ التحصیلان علوم پزشکی ایلام از تاریخ 97/1/14 لغایت 97/8/1

 

ردیف رشته زن مرد مجموع
1 پزشکی 19 11 30
2 مامایی 22 0 22
3 پرستاری 24 19 43
4 هوشبری 20 12 32
5 علوم آزمایشگاهی 19 9 28
6 اتاق عمل 14 14 28
7 فوریت پزشکی 0 11 11
8 تکنسین سلامت دهان 20 0 20
9 بهداشت عمومی 20 0 20
10 بهداشت محیط 11 4 15
11 کارشناسی ارشد 12 4 16
12 بهداشت حرفه ای 26 8 34
مجموع 299

 

جستجو